Thời tiết Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ tại Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi
Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm tại Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi
Độ ẩm

92%

Tầm nhìn tại Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi
Gió

2.3 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi
Điểm ngưng

22°

Tia UV tại Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi
UV

0

Nhiệt độ Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi
30° / 34°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi
26° / 26°

Thời tiết Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi theo giờ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

9:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

10:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

11:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

12:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

1:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 75 %

mưa vừa

3:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 82 %

mưa vừa

4:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 29°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

10:00 am

29° / 34°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

11:00 am

30° / 35°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29° / 35°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:31 pm

wind
Gió
3.86 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:31 pm

wind
Gió
3.17 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:30 pm

wind
Gió
4.43 km/h
dewpoint
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:29 pm

wind
Gió
3.19 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:28 pm

wind
Gió
4.16 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:28 pm

wind
Gió
4.56 km/h
dewpoint
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi những ngày tới

Lượng mưa Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi những ngày tới