Thời tiết Huyện Ba Chẽ - Quảng Ninh

mây thưa

25°

mây thưa

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Huyện Ba Chẽ - Quảng Ninh
Thấp/Cao

23°

/

30°

Độ ẩm tại Huyện Ba Chẽ - Quảng Ninh
Độ ẩm

86%

Tầm nhìn tại Huyện Ba Chẽ - Quảng Ninh
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Ba Chẽ - Quảng Ninh
Gió

1.51 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Ba Chẽ - Quảng Ninh
Điểm ngưng

23°

Tia UV tại Huyện Ba Chẽ - Quảng Ninh
UV

0

Nhiệt độ Huyện Ba Chẽ - Quảng Ninh

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Ba Chẽ - Quảng Ninh
30° / 34°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Ba Chẽ - Quảng Ninh
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Ba Chẽ - Quảng Ninh
23° / 24°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Ba Chẽ - Quảng Ninh
26° / 27°

Thời tiết Huyện Ba Chẽ - Quảng Ninh theo giờ

5:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 84 %

mây thưa

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây thưa

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây thưa

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

bầu trời quang đãng

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

bầu trời quang đãng

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 89 %

bầu trời quang đãng

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 89 %

bầu trời quang đãng

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 89 %

bầu trời quang đãng

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 89 %

bầu trời quang đãng

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 90 %

bầu trời quang đãng

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

bầu trời quang đãng

4:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 91 %

bầu trời quang đãng

5:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 91 %

bầu trời quang đãng

6:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 91 %

bầu trời quang đãng

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 83 %

bầu trời quang đãng

8:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 74 %

mây thưa

9:00 am

29° / 32°

weather

dewpoint 67 %

mây thưa

10:00 am

30° / 33°

weather

dewpoint 61 %

mây thưa

11:00 am

30° / 33°

weather

dewpoint 57 %

mây thưa

12:00 pm

31° / 33°

weather

dewpoint 56 %

mây thưa

1:00 pm

30° / 33°

weather

dewpoint 57 %

mây thưa

2:00 pm

30° / 33°

weather

dewpoint 60 %

bầu trời quang đãng

3:00 pm

29° / 32°

weather

dewpoint 62 %

bầu trời quang đãng

4:00 pm

29° / 32°

weather

dewpoint 69 %

bầu trời quang đãng

5:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 77 %

bầu trời quang đãng

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

bầu trời quang đãng

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 86 %

bầu trời quang đãng

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 86 %

bầu trời quang đãng

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

bầu trời quang đãng

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây thưa

11:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 87 %

mây thưa

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 88 %

mây rải rác

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 89 %

mây rải rác

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

5:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

9:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

10:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

11:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

12:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

1:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

2:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

3:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

4:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Ba Chẽ - Quảng Ninh những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:34 pm

wind
Gió
4.15 km/h
dewpoint
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:33 pm

wind
Gió
4.53 km/h
dewpoint
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:32 pm

wind
Gió
4.08 km/h
dewpoint
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1017 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:31 pm

wind
Gió
2.34 km/h
dewpoint
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

19°/16°

temperature
Sáng/tối

19°/18°

pressure
Áp suất

1022 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:31 pm

wind
Gió
2.59 km/h
dewpoint
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

16°/25°

pressure
Áp suất

1019 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:30 pm

wind
Gió
1.68 km/h
dewpoint
Độ ẩm

50%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ba Chẽ - Quảng Ninh trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ba Chẽ - Quảng Ninh những ngày tới

Lượng mưa Huyện Ba Chẽ - Quảng Ninh những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

267.03

NH3

0

NO

0.01

NO2

2.51

O3

55.08

PM10

30.73

PM2.5

26.5

SO2

1.73

Bình minh / Hoàng hôn

5:42 am
5:34 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ba Chẽ