Thời tiết Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh

mưa nhẹ

24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ tại Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh
Thấp/Cao

24°

/

25°

Độ ẩm tại Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh
Độ ẩm

96%

Tầm nhìn tại Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh
Tầm nhìn

3.775 km

Gió tại Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh
Gió

1.65 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh
UV

0

Nhiệt độ Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh
24° / 25°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh
25° / 26°

Thời tiết Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh theo giờ

12:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

1:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

2:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

3:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

4:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa cường độ nặng

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mưa cường độ nặng

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mưa cường độ nặng

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa cường độ nặng

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa cường độ nặng

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

9:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

10:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

11:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

12:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

1:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

2:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

3:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

4:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

8:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

9:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

10:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

11:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:40 pm

wind
Gió
2.62 km/h
dewpoint
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:39 pm

wind
Gió
2.19 km/h
dewpoint
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:38 pm

wind
Gió
3.05 km/h
dewpoint
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:37 pm

wind
Gió
3.17 km/h
dewpoint
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:36 pm

wind
Gió
2.28 km/h
dewpoint
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:35 pm

wind
Gió
2.98 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh những ngày tới

Lượng mưa Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh những ngày tới