Dự báo thời tiết Xã Quảng Lâm - Huyện Đầm Hà 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

13°/12°

temperature
Sáng/tối

13°/12°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:07 pm

Gió
10.87 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

13°/14°

temperature
Sáng/tối

12°/14°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:08 pm

Gió
9.29 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

16°/17°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:08 pm

Gió
6.71 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

18°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:08 pm

Gió
7.36 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:08 pm

Gió
8.28 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

17°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:08 pm

Gió
8.28 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

15°/18°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:08 pm

Gió
6.57 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:09 pm

Gió
7.7 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/19°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:09 pm

Gió
7.7 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/18°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:09 pm

Gió
8.07 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

14°/17°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:09 pm

Gió
8.07 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

16°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/16°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:10 pm

Gió
7.05 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

15°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

Áp suất

1023 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:10 pm

Gió
7.69 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

17°/17°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:10 pm

Gió
6.34 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

16°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/16°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:11 pm

Gió
6.38 km/h
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Quảng Lâm - Huyện Đầm Hà 15 ngày tới

Lượng mưa Xã Quảng Lâm - Huyện Đầm Hà 15 ngày tới

Thời tiết Xã Quảng Lâm

mây đen u ám

16°

mây đen u ám

Cảm giác như 16°

Bình minh/Hoàng hôn

06:11/17:07

Thấp/Cao

13°

/

19°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.7 km/h

Điểm ngưng

14°

UV

0.02

Bình minh / Hoàng hôn

6:11 am
5:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Xã Quảng Lâm