Dự báo thời tiết Xã Quảng Tân - Huyện Đầm Hà 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

13°/12°

temperature
Sáng/tối

14°/12°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:07 pm

Gió
10.86 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

13°/15°

temperature
Sáng/tối

11°/14°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:08 pm

Gió
9.63 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

18°/18°

temperature
Sáng/tối

15°/18°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:08 pm

Gió
6.55 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:08 pm

Gió
8.09 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

15°/15°

temperature
Sáng/tối

16°/16°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:08 pm

Gió
8.6 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/16°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:08 pm

Gió
8.04 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

17°/17°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:08 pm

Gió
7.32 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:09 pm

Gió
8.21 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

18°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:09 pm

Gió
8.36 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

14°/17°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:09 pm

Gió
7.35 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/18°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:09 pm

Gió
7.04 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/18°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:10 pm

Gió
7.19 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

15°/18°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:10 pm

Gió
7.17 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:10 pm

Gió
8.88 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

Áp suất

1023 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:11 pm

Gió
9.55 km/h
Độ ẩm

60%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Quảng Tân - Huyện Đầm Hà 15 ngày tới

Lượng mưa Xã Quảng Tân - Huyện Đầm Hà 15 ngày tới

Thời tiết Xã Quảng Tân

mây đen u ám

13°

mây đen u ám

Cảm giác như 13°

Bình minh/Hoàng hôn

06:11/17:07

Thấp/Cao

12°

/

19°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.8 km/h

Điểm ngưng

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:11 am
5:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Xã Quảng Tân