Thời tiết Huyện Tiên Yên - Quảng Ninh

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ tại Huyện Tiên Yên - Quảng Ninh
Thấp/Cao

24°

/

25°

Độ ẩm tại Huyện Tiên Yên - Quảng Ninh
Độ ẩm

98%

Tầm nhìn tại Huyện Tiên Yên - Quảng Ninh
Tầm nhìn

2.31 km

Gió tại Huyện Tiên Yên - Quảng Ninh
Gió

1.39 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Tiên Yên - Quảng Ninh
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Tiên Yên - Quảng Ninh
UV

0

Nhiệt độ Huyện Tiên Yên - Quảng Ninh

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Tiên Yên - Quảng Ninh
24° / 25°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Tiên Yên - Quảng Ninh
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Tiên Yên - Quảng Ninh
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Tiên Yên - Quảng Ninh
24° / 25°

Thời tiết Huyện Tiên Yên - Quảng Ninh theo giờ

1:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa cường độ nặng

2:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

3:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

4:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

5:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

9:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

10:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

11:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

12:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

1:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

2:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

3:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

4:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

8:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

9:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

10:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

11:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

12:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Huyện Tiên Yên - Quảng Ninh những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:40 pm

wind
Gió
2.62 km/h
dewpoint
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:39 pm

wind
Gió
1.91 km/h
dewpoint
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:38 pm

wind
Gió
3.08 km/h
dewpoint
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:37 pm

wind
Gió
3.51 km/h
dewpoint
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:36 pm

wind
Gió
3.81 km/h
dewpoint
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:35 pm

wind
Gió
3.13 km/h
dewpoint
Độ ẩm

58%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tiên Yên - Quảng Ninh trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tiên Yên - Quảng Ninh những ngày tới

Lượng mưa Huyện Tiên Yên - Quảng Ninh những ngày tới