Thời tiết Uông Bí - Quảng Ninh

mưa vừa

26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°
Nhiệt độ tại Uông Bí - Quảng Ninh
Thấp/Cao

24°

/

27°

Độ ẩm tại Uông Bí - Quảng Ninh
Độ ẩm

91%

Tầm nhìn tại Uông Bí - Quảng Ninh
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Uông Bí - Quảng Ninh
Gió

3.05 km/h

Điểm ngưng tại Uông Bí - Quảng Ninh
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Uông Bí - Quảng Ninh
UV

0

Nhiệt độ Uông Bí - Quảng Ninh

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Uông Bí - Quảng Ninh
27° / 30°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Uông Bí - Quảng Ninh
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Uông Bí - Quảng Ninh
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Uông Bí - Quảng Ninh
26° / 27°

Thời tiết Uông Bí - Quảng Ninh theo giờ

3:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

9:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

10:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

11:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

12:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

1:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

2:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

3:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

4:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

9:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

10:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

11:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

12:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

1:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

2:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Uông Bí - Quảng Ninh những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:41 pm

wind
Gió
4.06 km/h
dewpoint
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:40 pm

wind
Gió
3.06 km/h
dewpoint
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

25°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:39 pm

wind
Gió
2.62 km/h
dewpoint
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:38 pm

wind
Gió
2.9 km/h
dewpoint
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:37 pm

wind
Gió
4.03 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:36 pm

wind
Gió
2.87 km/h
dewpoint
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Uông Bí - Quảng Ninh trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Uông Bí - Quảng Ninh những ngày tới

Lượng mưa Uông Bí - Quảng Ninh những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

273.71

NH3

0.12

NO

0.03

NO2

2.87

O3

43.63

PM10

17.91

PM2.5

17.63

SO2

1.94

Bình minh / Hoàng hôn

5:41 am
5:41 pm

Bản đồ thời tiết Windy Uông Bí