Thời tiết Huyện Đa Krông - Quảng Trị

mưa vừa

29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ tại Huyện Đa Krông - Quảng Trị
Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm tại Huyện Đa Krông - Quảng Trị
Độ ẩm

82%

Tầm nhìn tại Huyện Đa Krông - Quảng Trị
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Đa Krông - Quảng Trị
Gió

2.09 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Đa Krông - Quảng Trị
Điểm ngưng

26°

Tia UV tại Huyện Đa Krông - Quảng Trị
UV

0

Nhiệt độ Huyện Đa Krông - Quảng Trị

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Đa Krông - Quảng Trị
31° / 37°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Đa Krông - Quảng Trị
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Đa Krông - Quảng Trị
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Đa Krông - Quảng Trị
28° / 32°

Thời tiết Huyện Đa Krông - Quảng Trị theo giờ

2:00 pm

29° / 36°

weather

dewpoint 82 %

mưa vừa

3:00 pm

29° / 36°

weather

dewpoint 83 %

mưa vừa

4:00 pm

29° / 35°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

9:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

10:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

11:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

12:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

1:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

2:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

3:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

4:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

9:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

10:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

11:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

12:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

1:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Huyện Đa Krông - Quảng Trị những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:42 pm

wind
Gió
2.26 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:41 pm

wind
Gió
1.87 km/h
dewpoint
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:40 pm

wind
Gió
2.25 km/h
dewpoint
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:39 pm

wind
Gió
3.06 km/h
dewpoint
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:39 pm

wind
Gió
2.4 km/h
dewpoint
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:38 pm

wind
Gió
3.87 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đa Krông - Quảng Trị trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đa Krông - Quảng Trị những ngày tới

Lượng mưa Huyện Đa Krông - Quảng Trị những ngày tới