Thời tiết Huyện Gio Linh - Quảng Trị

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°
Nhiệt độ tại Huyện Gio Linh - Quảng Trị
Thấp/Cao

23°

/

29°

Độ ẩm tại Huyện Gio Linh - Quảng Trị
Độ ẩm

97%

Tầm nhìn tại Huyện Gio Linh - Quảng Trị
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Gio Linh - Quảng Trị
Gió

0.52 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Gio Linh - Quảng Trị
Điểm ngưng

22°

Tia UV tại Huyện Gio Linh - Quảng Trị
UV

0

Nhiệt độ Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Gio Linh - Quảng Trị
29° / 34°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Gio Linh - Quảng Trị
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Gio Linh - Quảng Trị
23° / 24°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Gio Linh - Quảng Trị
25° / 26°

Thời tiết Huyện Gio Linh - Quảng Trị theo giờ

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

7:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

9:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

11:00 am

29° / 34°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 81 %

mưa vừa

1:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 82 %

mưa vừa

2:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

3:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

4:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

12:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

1:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

9:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

10:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

11:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

12:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

1:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

2:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

3:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

4:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

5:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây cụm

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Huyện Gio Linh - Quảng Trị những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:38 pm

wind
Gió
3.01 km/h
dewpoint
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:37 pm

wind
Gió
3.2 km/h
dewpoint
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:36 pm

wind
Gió
2.6 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:36 pm

wind
Gió
2.56 km/h
dewpoint
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:35 pm

wind
Gió
2.13 km/h
dewpoint
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

23°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:34 pm

wind
Gió
4.74 km/h
dewpoint
Độ ẩm

98%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Gio Linh - Quảng Trị trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Gio Linh - Quảng Trị những ngày tới

Lượng mưa Huyện Gio Linh - Quảng Trị những ngày tới