Thời tiết Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ tại Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm tại Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
Độ ẩm

78%

Tầm nhìn tại Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
Gió

0.95 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
UV

5.08

Nhiệt độ Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
27° / 31°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
27° / 31°

Thời tiết Huyện Hải Lăng - Quảng Trị theo giờ

1:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

3:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

4:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

5:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 33°

weather

dewpoint 77 %

mây cụm

10:00 am

29° / 34°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

11:00 am

30° / 36°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30° / 36°

weather

dewpoint 77 %

mưa vừa

1:00 pm

29° / 35°

weather

dewpoint 82 %

mưa vừa

2:00 pm

28° / 34°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

3:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

4:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mưa cường độ nặng

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mưa cường độ nặng

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mưa cường độ nặng

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mưa cường độ nặng

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

9:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

10:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

11:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

12:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Huyện Hải Lăng - Quảng Trị những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:43 pm

wind
Gió
1.7 km/h
dewpoint
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:42 pm

wind
Gió
2.34 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:41 pm

wind
Gió
2.37 km/h
dewpoint
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:40 pm

wind
Gió
2.23 km/h
dewpoint
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:39 pm

wind
Gió
4.02 km/h
dewpoint
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:39 pm

wind
Gió
3.36 km/h
dewpoint
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hải Lăng - Quảng Trị trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hải Lăng - Quảng Trị những ngày tới

Lượng mưa Huyện Hải Lăng - Quảng Trị những ngày tới