Thời tiết Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ tại Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm tại Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
Độ ẩm

80%

Tầm nhìn tại Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
Tầm nhìn

6.056 km

Gió tại Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
Gió

2.01 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
Điểm ngưng

25°

Tia UV tại Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
UV

2.8

Nhiệt độ Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
29° / 34°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
27° / 30°

Thời tiết Huyện Triệu Phong - Quảng Trị theo giờ

1:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

3:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

4:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

5:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

9:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

10:00 am

28° / 33°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

11:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 81 %

mưa vừa

1:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 81 %

mưa vừa

2:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 82 %

mưa vừa

3:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

4:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

5:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây thưa

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây rải rác

10:00 pm

24° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây rải rác

11:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây rải rác

12:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây rải rác

1:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây rải rác

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây rải rác

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây rải rác

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây rải rác

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây rải rác

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây rải rác

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây rải rác

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây rải rác

9:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

10:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 81 %

mưa vừa

11:00 am

28° / 33°

weather

dewpoint 80 %

mưa vừa

12:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 80 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Huyện Triệu Phong - Quảng Trị những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:40 pm

wind
Gió
2.17 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:39 pm

wind
Gió
3.06 km/h
dewpoint
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:39 pm

wind
Gió
2.83 km/h
dewpoint
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:38 pm

wind
Gió
2.74 km/h
dewpoint
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:37 pm

wind
Gió
3.41 km/h
dewpoint
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:36 pm

wind
Gió
2.98 km/h
dewpoint
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Triệu Phong - Quảng Trị trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Triệu Phong - Quảng Trị những ngày tới

Lượng mưa Huyện Triệu Phong - Quảng Trị những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

460.63

NH3

1.12

NO

0.04

NO2

3.51

O3

34.33

PM10

16.46

PM2.5

15.84

SO2

1.49

Bình minh / Hoàng hôn

5:42 am
5:40 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Triệu Phong