Thời tiết Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

mây cụm

25°

mây cụm

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
Thấp/Cao

23°

/

28°

Độ ẩm tại Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
Độ ẩm

93%

Tầm nhìn tại Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
Gió

1.15 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
UV

0

Nhiệt độ Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
27° / 30°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
23° / 24°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
25° / 26°

Thời tiết Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị theo giờ

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây cụm

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây cụm

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây cụm

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây cụm

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

10:00 am

28° / 33°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

11:00 am

29° / 34°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 80 %

mưa vừa

2:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 81 %

mưa vừa

3:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây cụm

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây cụm

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây cụm

3:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây cụm

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây cụm

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây cụm

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây cụm

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây cụm

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

9:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

10:00 am

28° / 33°

weather

dewpoint 83 %

mưa vừa

11:00 am

28° / 33°

weather

dewpoint 83 %

mưa vừa

12:00 pm

28° / 34°

weather

dewpoint 82 %

mưa vừa

1:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 83 %

mưa vừa

2:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

3:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

4:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:37 pm

wind
Gió
2.58 km/h
dewpoint
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:36 pm

wind
Gió
2.91 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:36 pm

wind
Gió
3.2 km/h
dewpoint
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:35 pm

wind
Gió
2.39 km/h
dewpoint
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

23°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:34 pm

wind
Gió
4.97 km/h
dewpoint
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

19°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/20°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:33 pm

wind
Gió
4.15 km/h
dewpoint
Độ ẩm

98%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị những ngày tới

Lượng mưa Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị những ngày tới