Thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị

mây cụm

29°

mây cụm

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ tại Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị
Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm tại Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị
Độ ẩm

81%

Tầm nhìn tại Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị
Tầm nhìn

5.891 km

Gió tại Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị
Gió

2.26 km/h

Điểm ngưng tại Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị
Điểm ngưng

26°

Tia UV tại Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị
UV

0

Nhiệt độ Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị
31° / 37°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị
27° / 31°

Thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị theo giờ

12:00 pm

30° / 37°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29° / 36°

weather

dewpoint 81 %

mây cụm

2:00 pm

29° / 36°

weather

dewpoint 83 %

mưa cường độ nặng

3:00 pm

29° / 35°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

4:00 pm

28° / 34°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

5:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

6:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

9:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

10:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

11:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

12:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

1:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

2:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

3:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

4:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

9:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

11:00 am

29° / 34°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:42 pm

wind
Gió
2.38 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:41 pm

wind
Gió
1.74 km/h
dewpoint
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:40 pm

wind
Gió
2.65 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:39 pm

wind
Gió
4.49 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:39 pm

wind
Gió
3.67 km/h
dewpoint
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:38 pm

wind
Gió
4.09 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị những ngày tới

Lượng mưa Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị những ngày tới