Thời tiết Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Huyện Châu Thành - Sóc Trăng
Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm tại Huyện Châu Thành - Sóc Trăng
Độ ẩm

92%

Tầm nhìn tại Huyện Châu Thành - Sóc Trăng
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Châu Thành - Sóc Trăng
Gió

2.97 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Châu Thành - Sóc Trăng
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Châu Thành - Sóc Trăng
UV

0

Nhiệt độ Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Châu Thành - Sóc Trăng
30° / 35°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Châu Thành - Sóc Trăng
26° / 27°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Châu Thành - Sóc Trăng
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Châu Thành - Sóc Trăng
27° / 30°

Thời tiết Huyện Châu Thành - Sóc Trăng theo giờ

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

9:00 am

28° / 33°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

10:00 am

29° / 34°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

11:00 am

30° / 35°

weather

dewpoint 74 %

mưa vừa

12:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 74 %

mưa vừa

1:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 74 %

mưa vừa

2:00 pm

29° / 35°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

9:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

12:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

1:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

3:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

4:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

7:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

9:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 83 %

mưa vừa

10:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 80 %

mưa vừa

11:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

12:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

1:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

2:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

3:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

4:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Huyện Châu Thành - Sóc Trăng những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:44 pm

wind
Gió
6.92 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:44 pm

wind
Gió
4.22 km/h
dewpoint
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:43 pm

wind
Gió
4.37 km/h
dewpoint
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:43 pm

wind
Gió
4.68 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:42 pm

wind
Gió
1.62 km/h
dewpoint
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:42 pm

wind
Gió
2.28 km/h
dewpoint
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Châu Thành - Sóc Trăng trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Châu Thành - Sóc Trăng những ngày tới

Lượng mưa Huyện Châu Thành - Sóc Trăng những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

894.55

NH3

6.97

NO

0.01

NO2

13.37

O3

19.85

PM10

30.76

PM2.5

27.35

SO2

1.57

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Châu Thành