Thời tiết Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°
Nhiệt độ tại Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
Thấp/Cao

24°

/

28°

Độ ẩm tại Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
Độ ẩm

81%

Tầm nhìn tại Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
Gió

0.85 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
UV

2.91

Nhiệt độ Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
28° / 32°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
27° / 30°

Thời tiết Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng theo giờ

12:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

1:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

2:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

3:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

4:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

7:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

8:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

9:00 am

29° / 32°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

11:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 69 %

mưa vừa

1:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

11:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:46 pm

wind
Gió
1.87 km/h
dewpoint
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:45 pm

wind
Gió
4.88 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:45 pm

wind
Gió
5.11 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:44 pm

wind
Gió
6.1 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:44 pm

wind
Gió
5.36 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

25°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:43 pm

wind
Gió
3.62 km/h
dewpoint
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng những ngày tới

Lượng mưa Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng những ngày tới