Thời tiết Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°
Nhiệt độ tại Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm tại Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
Độ ẩm

71%

Tầm nhìn tại Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
Gió

4.06 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
UV

0

Nhiệt độ Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
30° / 35°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
28° / 33°

Thời tiết Huyện Kế Sách - Sóc Trăng theo giờ

1:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

3:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

4:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

5:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 78 %

mưa vừa

6:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

8:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

9:00 am

28° / 33°

weather

dewpoint 77 %

mưa vừa

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 76 %

mưa vừa

11:00 am

29° / 34°

weather

dewpoint 72 %

mưa vừa

12:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

3:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

4:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

9:00 am

27° / 29°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

10:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

11:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 76 %

mưa vừa

12:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 77 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Huyện Kế Sách - Sóc Trăng những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:47 pm

wind
Gió
4.88 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:47 pm

wind
Gió
3.81 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:46 pm

wind
Gió
2.08 km/h
dewpoint
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:45 pm

wind
Gió
4.26 km/h
dewpoint
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:45 pm

wind
Gió
4.97 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:44 pm

wind
Gió
6.34 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kế Sách - Sóc Trăng trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kế Sách - Sóc Trăng những ngày tới

Lượng mưa Huyện Kế Sách - Sóc Trăng những ngày tới