Thời tiết Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm tại Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
Độ ẩm

92%

Tầm nhìn tại Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
Gió

3.19 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
UV

0

Nhiệt độ Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
30° / 35°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
26° / 27°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
27° / 30°

Thời tiết Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng theo giờ

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

9:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

10:00 am

28° / 33°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

11:00 am

30° / 35°

weather

dewpoint 74 %

mưa vừa

12:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 74 %

mưa vừa

1:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 74 %

mưa vừa

2:00 pm

29° / 35°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

9:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

12:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

1:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

3:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

4:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

7:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

9:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 83 %

mưa vừa

10:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 80 %

mưa vừa

11:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

12:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

1:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

2:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

3:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

4:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:44 pm

wind
Gió
6.92 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:44 pm

wind
Gió
4.22 km/h
dewpoint
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:43 pm

wind
Gió
4.37 km/h
dewpoint
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:43 pm

wind
Gió
4.68 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:42 pm

wind
Gió
1.62 km/h
dewpoint
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:42 pm

wind
Gió
2.28 km/h
dewpoint
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng những ngày tới

Lượng mưa Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng những ngày tới