Thời tiết Huyện Trần Đề - Sóc Trăng

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 35°
Nhiệt độ tại Huyện Trần Đề - Sóc Trăng
Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm tại Huyện Trần Đề - Sóc Trăng
Độ ẩm

68%

Tầm nhìn tại Huyện Trần Đề - Sóc Trăng
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Trần Đề - Sóc Trăng
Gió

4.48 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Trần Đề - Sóc Trăng
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Trần Đề - Sóc Trăng
UV

0

Nhiệt độ Huyện Trần Đề - Sóc Trăng

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Trần Đề - Sóc Trăng
30° / 35°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Trần Đề - Sóc Trăng
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Trần Đề - Sóc Trăng
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Trần Đề - Sóc Trăng
28° / 32°

Thời tiết Huyện Trần Đề - Sóc Trăng theo giờ

12:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 68 %

mây cụm

1:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 68 %

mây cụm

2:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 69 %

mây cụm

3:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 73 %

mưa vừa

4:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 78 %

mưa vừa

5:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 82 %

mưa vừa

6:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

8:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

10:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 76 %

mưa vừa

11:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 75 %

mưa vừa

12:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 71 %

mưa vừa

1:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 74 %

mưa vừa

2:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 82 %

mưa vừa

3:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

4:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

5:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

6:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

7:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

8:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

10:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

11:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

12:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

1:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

9:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

10:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

11:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Trần Đề - Sóc Trăng những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:47 pm

wind
Gió
5.17 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/24°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:47 pm

wind
Gió
4.02 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:46 pm

wind
Gió
2.09 km/h
dewpoint
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:45 pm

wind
Gió
4.35 km/h
dewpoint
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:45 pm

wind
Gió
4.54 km/h
dewpoint
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:44 pm

wind
Gió
5.92 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Trần Đề - Sóc Trăng trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Trần Đề - Sóc Trăng những ngày tới

Lượng mưa Huyện Trần Đề - Sóc Trăng những ngày tới