Thời tiết Huyện Bắc Yên - Sơn La

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°
Nhiệt độ tại Huyện Bắc Yên - Sơn La
Thấp/Cao

20°

/

21°

Độ ẩm tại Huyện Bắc Yên - Sơn La
Độ ẩm

99%

Tầm nhìn tại Huyện Bắc Yên - Sơn La
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Bắc Yên - Sơn La
Gió

0.46 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Bắc Yên - Sơn La
Điểm ngưng

21°

Tia UV tại Huyện Bắc Yên - Sơn La
UV

2.8

Nhiệt độ Huyện Bắc Yên - Sơn La

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Bắc Yên - Sơn La
21° / 22°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Bắc Yên - Sơn La
20° / 21°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Bắc Yên - Sơn La
21° / 21°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Bắc Yên - Sơn La
21° / 22°

Thời tiết Huyện Bắc Yên - Sơn La theo giờ

3:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

4:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

5:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

6:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

7:00 pm

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

8:00 pm

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

9:00 pm

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

10:00 pm

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

11:00 pm

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

12:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

1:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

2:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

3:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

4:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

5:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

6:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

7:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

8:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

9:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

10:00 am

22° / 22°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

11:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

12:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

1:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

2:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

3:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

4:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

5:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

6:00 pm

22° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

7:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

8:00 pm

21° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

9:00 pm

21° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

10:00 pm

21° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

11:00 pm

21° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

12:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 100 %

mưa cường độ nặng

1:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 100 %

mưa vừa

2:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

3:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

4:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

5:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

6:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

7:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

8:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

9:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

10:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

11:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

12:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

1:00 pm

28° / 30°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

2:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Bắc Yên - Sơn La những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:54 pm

wind
Gió
0.95 km/h
dewpoint
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:53 pm

wind
Gió
1.71 km/h
dewpoint
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:52 pm

wind
Gió
1.57 km/h
dewpoint
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:51 pm

wind
Gió
1.8 km/h
dewpoint
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/27°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:51 pm

wind
Gió
1.99 km/h
dewpoint
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/26°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:50 pm

wind
Gió
1.78 km/h
dewpoint
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bắc Yên - Sơn La trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bắc Yên - Sơn La những ngày tới

Lượng mưa Huyện Bắc Yên - Sơn La những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

393.87

NH3

0.54

NO

0.1

NO2

2.14

O3

25.39

PM10

29.08

PM2.5

28.26

SO2

1.03

Bình minh / Hoàng hôn

5:54 am
5:54 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bắc Yên