Thời tiết Huyện Phù Yên - Sơn La

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ tại Huyện Phù Yên - Sơn La
Thấp/Cao

20°

/

24°

Độ ẩm tại Huyện Phù Yên - Sơn La
Độ ẩm

87%

Tầm nhìn tại Huyện Phù Yên - Sơn La
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Phù Yên - Sơn La
Gió

0.61 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Phù Yên - Sơn La
Điểm ngưng

22°

Tia UV tại Huyện Phù Yên - Sơn La
UV

0

Nhiệt độ Huyện Phù Yên - Sơn La

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Phù Yên - Sơn La
24° / 24°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Phù Yên - Sơn La
21° / 21°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Phù Yên - Sơn La
21° / 21°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Phù Yên - Sơn La
23° / 24°

Thời tiết Huyện Phù Yên - Sơn La theo giờ

1:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

2:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

3:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

4:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

5:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

6:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

7:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

8:00 pm

21° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

9:00 pm

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

10:00 pm

21° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

11:00 pm

21° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

12:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

1:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

2:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

3:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

4:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

5:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

6:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

7:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

8:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

9:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

10:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

11:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

12:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

1:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

2:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

3:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

4:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

5:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

6:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

7:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

8:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

9:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

10:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

11:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

12:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

1:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

2:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

3:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

4:00 am

20° / 20°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

5:00 am

20° / 20°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

6:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

7:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

8:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

9:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

10:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

11:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

12:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Phù Yên - Sơn La những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:53 pm

wind
Gió
1.36 km/h
dewpoint
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:52 pm

wind
Gió
1.48 km/h
dewpoint
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:51 pm

wind
Gió
2.23 km/h
dewpoint
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/27°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:51 pm

wind
Gió
1.79 km/h
dewpoint
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/26°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:50 pm

wind
Gió
1.71 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/27°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:49 pm

wind
Gió
1.87 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phù Yên - Sơn La trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phù Yên - Sơn La những ngày tới

Lượng mưa Huyện Phù Yên - Sơn La những ngày tới