Thời tiết Huyện Sông Mã - Sơn La

mây rải rác

19°

mây rải rác

Cảm giác như 20°
Nhiệt độ tại Huyện Sông Mã - Sơn La
Thấp/Cao

19°

/

30°

Độ ẩm tại Huyện Sông Mã - Sơn La
Độ ẩm

98%

Tầm nhìn tại Huyện Sông Mã - Sơn La
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Sông Mã - Sơn La
Gió

0.73 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Sông Mã - Sơn La
Điểm ngưng

19°

Tia UV tại Huyện Sông Mã - Sơn La
UV

0

Nhiệt độ Huyện Sông Mã - Sơn La

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Sông Mã - Sơn La
28° / 30°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Sông Mã - Sơn La
21° / 21°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Sông Mã - Sơn La
19° / 20°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Sông Mã - Sơn La
26° / 26°

Thời tiết Huyện Sông Mã - Sơn La theo giờ

5:00 am

19° / 20°

weather

dewpoint 98 %

mây rải rác

6:00 am

19° / 20°

weather

dewpoint 98 %

mây rải rác

7:00 am

19° / 20°

weather

dewpoint 97 %

mây rải rác

8:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 93 %

mây rải rác

9:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 86 %

mây rải rác

10:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 74 %

mây rải rác

11:00 am

28° / 30°

weather

dewpoint 62 %

mây rải rác

12:00 pm

29° / 31°

weather

dewpoint 58 %

mây rải rác

1:00 pm

30° / 31°

weather

dewpoint 56 %

mây rải rác

2:00 pm

29° / 31°

weather

dewpoint 59 %

mây rải rác

3:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28° / 30°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

6:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 91 %

mây thưa

7:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 93 %

mây thưa

8:00 pm

22° / 22°

weather

dewpoint 94 %

bầu trời quang đãng

9:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 95 %

bầu trời quang đãng

10:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 96 %

bầu trời quang đãng

11:00 pm

21° / 21°

weather

dewpoint 97 %

bầu trời quang đãng

12:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 98 %

bầu trời quang đãng

1:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

2:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

3:00 am

20° / 20°

weather

dewpoint 98 %

mây rải rác

4:00 am

20° / 20°

weather

dewpoint 98 %

mây rải rác

5:00 am

20° / 20°

weather

dewpoint 98 %

mây rải rác

6:00 am

19° / 20°

weather

dewpoint 98 %

mây rải rác

7:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 95 %

mây rải rác

8:00 am

23° / 23°

weather

dewpoint 89 %

mây rải rác

9:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 81 %

mây cụm

10:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 72 %

mây cụm

11:00 am

27° / 29°

weather

dewpoint 63 %

mây cụm

12:00 pm

28° / 30°

weather

dewpoint 59 %

mây rải rác

1:00 pm

29° / 30°

weather

dewpoint 56 %

mây rải rác

2:00 pm

29° / 30°

weather

dewpoint 56 %

mây thưa

3:00 pm

28° / 30°

weather

dewpoint 58 %

mây thưa

4:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 65 %

mây thưa

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 78 %

mây thưa

6:00 pm

23° / 23°

weather

dewpoint 86 %

mây thưa

7:00 pm

22° / 22°

weather

dewpoint 88 %

mây thưa

8:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 90 %

bầu trời quang đãng

9:00 pm

21° / 21°

weather

dewpoint 92 %

bầu trời quang đãng

10:00 pm

21° / 21°

weather

dewpoint 94 %

bầu trời quang đãng

11:00 pm

20° / 21°

weather

dewpoint 95 %

bầu trời quang đãng

12:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 96 %

bầu trời quang đãng

1:00 am

20° / 20°

weather

dewpoint 97 %

bầu trời quang đãng

2:00 am

20° / 20°

weather

dewpoint 97 %

mây thưa

3:00 am

19° / 20°

weather

dewpoint 97 %

mây thưa

4:00 am

19° / 20°

weather

dewpoint 98 %

mây thưa

Dự báo thời tiết Huyện Sông Mã - Sơn La những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/26°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:49 pm

wind
Gió
1.55 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/26°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:48 pm

wind
Gió
2 km/h
dewpoint
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:47 pm

wind
Gió
2.05 km/h
dewpoint
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/27°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:46 pm

wind
Gió
1.77 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

pressure
Áp suất

1017 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:45 pm

wind
Gió
1.6 km/h
dewpoint
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

pressure
Áp suất

1020 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:44 pm

wind
Gió
1.52 km/h
dewpoint
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sông Mã - Sơn La trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sông Mã - Sơn La những ngày tới

Lượng mưa Huyện Sông Mã - Sơn La những ngày tới