Thời tiết Huyện Gò Dầu - Tây Ninh

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°
Nhiệt độ tại Huyện Gò Dầu - Tây Ninh
Thấp/Cao

24°

/

27°

Độ ẩm tại Huyện Gò Dầu - Tây Ninh
Độ ẩm

84%

Tầm nhìn tại Huyện Gò Dầu - Tây Ninh
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Gò Dầu - Tây Ninh
Gió

2.56 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Gò Dầu - Tây Ninh
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Gò Dầu - Tây Ninh
UV

1.54

Nhiệt độ Huyện Gò Dầu - Tây Ninh

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Gò Dầu - Tây Ninh
27° / 29°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Gò Dầu - Tây Ninh
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Gò Dầu - Tây Ninh
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Gò Dầu - Tây Ninh
25° / 26°

Thời tiết Huyện Gò Dầu - Tây Ninh theo giờ

1:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

2:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

3:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

4:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

12:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

1:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

11:00 am

30° / 35°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

12:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 63 %

mây đen u ám

1:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 63 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 64 %

mưa vừa

3:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 67 %

mưa vừa

4:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 79 %

mưa vừa

6:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 29°

weather

dewpoint 82 %

mây rải rác

9:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 76 %

mây cụm

10:00 am

29° / 34°

weather

dewpoint 71 %

mây rải rác

11:00 am

30° / 35°

weather

dewpoint 67 %

mây rải rác

12:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 64 %

mây rải rác

Dự báo thời tiết Huyện Gò Dầu - Tây Ninh những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:45 pm

wind
Gió
2.58 km/h
dewpoint
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:44 pm

wind
Gió
3.56 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:44 pm

wind
Gió
2.95 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/32°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:43 pm

wind
Gió
2.46 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:42 pm

wind
Gió
3.98 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/31°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:42 pm

wind
Gió
2.63 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Gò Dầu - Tây Ninh trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Gò Dầu - Tây Ninh những ngày tới

Lượng mưa Huyện Gò Dầu - Tây Ninh những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

494

NH3

1.36

NO

0.01

NO2

3.86

O3

66.52

PM10

17.75

PM2.5

16.89

SO2

1.06

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Gò Dầu