Thời tiết Huyện Tân Biên - Tây Ninh

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Huyện Tân Biên - Tây Ninh
Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm tại Huyện Tân Biên - Tây Ninh
Độ ẩm

89%

Tầm nhìn tại Huyện Tân Biên - Tây Ninh
Tầm nhìn

5.499 km

Gió tại Huyện Tân Biên - Tây Ninh
Gió

4.18 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Tân Biên - Tây Ninh
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Tân Biên - Tây Ninh
UV

1.46

Nhiệt độ Huyện Tân Biên - Tây Ninh

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Tân Biên - Tây Ninh
29° / 32°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Tân Biên - Tây Ninh
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Tân Biên - Tây Ninh
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Tân Biên - Tây Ninh
26° / 27°

Thời tiết Huyện Tân Biên - Tây Ninh theo giờ

4:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

5:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mưa cường độ nặng

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

11:00 am

30° / 35°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

12:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 63 %

mây đen u ám

1:00 pm

32° / 36°

weather

dewpoint 59 %

mây đen u ám

2:00 pm

32° / 36°

weather

dewpoint 58 %

mây đen u ám

3:00 pm

32° / 36°

weather

dewpoint 59 %

mây đen u ám

4:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 80 %

mưa vừa

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

9:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

11:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

12:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 63 %

mây đen u ám

1:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

2:00 pm

32° / 36°

weather

dewpoint 60 %

mây đen u ám

3:00 pm

32° / 36°

weather

dewpoint 60 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Huyện Tân Biên - Tây Ninh những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:42 pm

wind
Gió
4.18 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:42 pm

wind
Gió
2.86 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:41 pm

wind
Gió
3.45 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:41 pm

wind
Gió
2.31 km/h
dewpoint
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:40 pm

wind
Gió
2.91 km/h
dewpoint
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:39 pm

wind
Gió
3.12 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Biên - Tây Ninh trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Biên - Tây Ninh những ngày tới

Lượng mưa Huyện Tân Biên - Tây Ninh những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

567.44

NH3

2.19

NO

0.19

NO2

10.54

O3

25.75

PM10

14.38

PM2.5

11.99

SO2

4.17

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:42 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tân Biên