Thời tiết Huyện Tân Châu - Tây Ninh

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ tại Huyện Tân Châu - Tây Ninh
Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm tại Huyện Tân Châu - Tây Ninh
Độ ẩm

93%

Tầm nhìn tại Huyện Tân Châu - Tây Ninh
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Tân Châu - Tây Ninh
Gió

0.54 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Tân Châu - Tây Ninh
Điểm ngưng

23°

Tia UV tại Huyện Tân Châu - Tây Ninh
UV

0

Nhiệt độ Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Tân Châu - Tây Ninh
31° / 35°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Tân Châu - Tây Ninh
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Tân Châu - Tây Ninh
25° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Tân Châu - Tây Ninh
29° / 34°

Thời tiết Huyện Tân Châu - Tây Ninh theo giờ

5:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

9:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

11:00 am

31° / 35°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 63 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 62 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 64 %

mưa vừa

3:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 65 %

mưa vừa

4:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 67 %

mưa vừa

5:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 76 %

mưa vừa

6:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 78 %

mưa vừa

7:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 81 %

mưa vừa

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

9:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

10:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

10:00 am

29° / 34°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

11:00 am

30° / 35°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

12:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 65 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 64 %

mưa vừa

2:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 65 %

mưa vừa

3:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 67 %

mưa vừa

4:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 77 %

mưa vừa

5:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Huyện Tân Châu - Tây Ninh những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:43 pm

wind
Gió
2.99 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:42 pm

wind
Gió
4.36 km/h
dewpoint
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:42 pm

wind
Gió
2.53 km/h
dewpoint
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:41 pm

wind
Gió
2.35 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:41 pm

wind
Gió
2.8 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:40 pm

wind
Gió
2.9 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Châu - Tây Ninh trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Châu - Tây Ninh những ngày tới

Lượng mưa Huyện Tân Châu - Tây Ninh những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

554.09

NH3

1.12

NO

0

NO2

4.2

O3

17.7

PM10

17.42

PM2.5

16.25

SO2

0.62

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tân Châu