Thời tiết Thành Phố Tây Ninh - Tây Ninh

mưa vừa

28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°
Nhiệt độ tại Thành Phố Tây Ninh - Tây Ninh
Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm tại Thành Phố Tây Ninh - Tây Ninh
Độ ẩm

80%

Tầm nhìn tại Thành Phố Tây Ninh - Tây Ninh
Tầm nhìn

8.326 km

Gió tại Thành Phố Tây Ninh - Tây Ninh
Gió

5.06 km/h

Điểm ngưng tại Thành Phố Tây Ninh - Tây Ninh
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Thành Phố Tây Ninh - Tây Ninh
UV

0

Nhiệt độ Thành Phố Tây Ninh - Tây Ninh

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thành Phố Tây Ninh - Tây Ninh
30° / 35°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thành Phố Tây Ninh - Tây Ninh
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thành Phố Tây Ninh - Tây Ninh
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Thành Phố Tây Ninh - Tây Ninh
28° / 32°

Thời tiết Thành Phố Tây Ninh - Tây Ninh theo giờ

3:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 80 %

mưa vừa

4:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 80 %

mưa vừa

5:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

6:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

10:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

11:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29° / 32°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

6:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

5:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

9:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

10:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

11:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Thành Phố Tây Ninh - Tây Ninh những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:47 pm

wind
Gió
6.37 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:46 pm

wind
Gió
4.2 km/h
dewpoint
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:46 pm

wind
Gió
3.39 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:45 pm

wind
Gió
3.29 km/h
dewpoint
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:44 pm

wind
Gió
3.64 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/31°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:44 pm

wind
Gió
1.72 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Tây Ninh - Tây Ninh trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Tây Ninh - Tây Ninh những ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Tây Ninh - Tây Ninh những ngày tới