Thời tiết Thị xã Trảng Bàng - Tây Ninh

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°
Nhiệt độ tại Thị xã Trảng Bàng - Tây Ninh
Thấp/Cao

24°

/

27°

Độ ẩm tại Thị xã Trảng Bàng - Tây Ninh
Độ ẩm

82%

Tầm nhìn tại Thị xã Trảng Bàng - Tây Ninh
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Thị xã Trảng Bàng - Tây Ninh
Gió

2.39 km/h

Điểm ngưng tại Thị xã Trảng Bàng - Tây Ninh
Điểm ngưng

23°

Tia UV tại Thị xã Trảng Bàng - Tây Ninh
UV

0

Nhiệt độ Thị xã Trảng Bàng - Tây Ninh

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thị xã Trảng Bàng - Tây Ninh
27° / 29°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thị xã Trảng Bàng - Tây Ninh
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thị xã Trảng Bàng - Tây Ninh
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Thị xã Trảng Bàng - Tây Ninh
25° / 26°

Thời tiết Thị xã Trảng Bàng - Tây Ninh theo giờ

12:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

1:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

2:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

3:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

4:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

11:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

12:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 64 %

mây đen u ám

1:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 62 %

mây đen u ám

2:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 62 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 65 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây cụm

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây cụm

8:00 am

27° / 29°

weather

dewpoint 81 %

mây cụm

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 75 %

mây cụm

10:00 am

29° / 34°

weather

dewpoint 70 %

mây cụm

11:00 am

30° / 35°

weather

dewpoint 66 %

mây cụm

Dự báo thời tiết Thị xã Trảng Bàng - Tây Ninh những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:45 pm

wind
Gió
2.68 km/h
dewpoint
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:44 pm

wind
Gió
3.67 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:44 pm

wind
Gió
2.27 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:43 pm

wind
Gió
2.38 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/31°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:42 pm

wind
Gió
3.4 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:42 pm

wind
Gió
2.46 km/h
dewpoint
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Trảng Bàng - Tây Ninh trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Trảng Bàng - Tây Ninh những ngày tới

Lượng mưa Thị xã Trảng Bàng - Tây Ninh những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

494

NH3

1.17

NO

0.15

NO2

4.11

O3

67.95

PM10

18.58

PM2.5

17.74

SO2

1.13

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Trảng Bàng