Thời tiết Thái Bình

bầu trời quang đãng

29°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°
temperature
Thấp/Cao

28°

/

34°

humidity
Độ ẩm

79%

clarity
Tầm nhìn

10 km

wind
Gió

5.82 km/h

paint
Điểm ngưng

25°

uv
UV

0

Nhiệt độ Thái Bình

Ngày
temp
33° / 40°
Đêm
temp
29° / 35°
Sáng
temp
28° / 31°
Tối
temp
31° / 36°

Thời tiết Thái Bình theo giờ

9:00 pm

29° / 35°

weather

dewpoint 79 %

bầu trời quang đãng

10:00 pm

29° / 35°

weather

dewpoint 79 %

bầu trời quang đãng

11:00 pm

29° / 35°

weather

dewpoint 78 %

bầu trời quang đãng

12:00 am

29° / 35°

weather

dewpoint 78 %

mây thưa

1:00 am

29° / 35°

weather

dewpoint 79 %

mây rải rác

2:00 am

29° / 34°

weather

dewpoint 79 %

mây cụm

3:00 am

29° / 35°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

4:00 am

29° / 35°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

5:00 am

29° / 34°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

6:00 am

29° / 35°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

7:00 am

30° / 37°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

8:00 am

31° / 38°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

9:00 am

32° / 39°

weather

dewpoint 62 %

mây đen u ám

10:00 am

33° / 39°

weather

dewpoint 57 %

mây đen u ám

11:00 am

34° / 40°

weather

dewpoint 54 %

mây đen u ám

12:00 pm

35° / 41°

weather

dewpoint 51 %

mây đen u ám

1:00 pm

35° / 41°

weather

dewpoint 50 %

mây cụm

2:00 pm

35° / 41°

weather

dewpoint 52 %

mây rải rác

3:00 pm

34° / 40°

weather

dewpoint 54 %

mây rải rác

4:00 pm

33° / 39°

weather

dewpoint 57 %

mây rải rác

5:00 pm

32° / 38°

weather

dewpoint 62 %

mây rải rác

6:00 pm

31° / 38°

weather

dewpoint 71 %

mây rải rác

7:00 pm

30° / 37°

weather

dewpoint 79 %

mây rải rác

8:00 pm

30° / 37°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

9:00 pm

30° / 37°

weather

dewpoint 82 %

mây cụm

10:00 pm

30° / 37°

weather

dewpoint 82 %

mây cụm

11:00 pm

29° / 36°

weather

dewpoint 83 %

mây rải rác

12:00 am

29° / 36°

weather

dewpoint 84 %

mây rải rác

1:00 am

29° / 36°

weather

dewpoint 85 %

mây rải rác

2:00 am

29° / 36°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

3:00 am

29° / 36°

weather

dewpoint 84 %

mây cụm

4:00 am

29° / 36°

weather

dewpoint 83 %

mây cụm

5:00 am

29° / 35°

weather

dewpoint 83 %

mây cụm

6:00 am

29° / 36°

weather

dewpoint 83 %

mây cụm

7:00 am

31° / 37°

weather

dewpoint 74 %

mây cụm

8:00 am

32° / 39°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

9:00 am

33° / 40°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

10:00 am

35° / 42°

weather

dewpoint 55 %

mây đen u ám

11:00 am

36° / 43°

weather

dewpoint 50 %

mây cụm

12:00 pm

37° / 44°

weather

dewpoint 48 %

mây cụm

1:00 pm

37° / 44°

weather

dewpoint 47 %

mây cụm

2:00 pm

36° / 43°

weather

dewpoint 50 %

mây rải rác

3:00 pm

35° / 42°

weather

dewpoint 54 %

mây rải rác

4:00 pm

34° / 41°

weather

dewpoint 57 %

mây rải rác

5:00 pm

33° / 39°

weather

dewpoint 62 %

mây rải rác

6:00 pm

32° / 38°

weather

dewpoint 66 %

mây cụm

7:00 pm

31° / 37°

weather

dewpoint 72 %

mây cụm

8:00 pm

30° / 37°

weather

dewpoint 76 %

mây cụm

Dự báo thời tiết Thái Bình những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:38 pm

wind
Gió
6.89 km/h
dewpoint
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

34°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/32°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:38 pm

wind
Gió
7.02 km/h
dewpoint
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

36°/30°

temperature
Sáng/tối

29°/33°

pressure
Áp suất

1002 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:38 pm

wind
Gió
6.3 km/h
dewpoint
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

36°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/34°

pressure
Áp suất

1000 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:38 pm

wind
Gió
4.68 km/h
dewpoint
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

28°/28°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

pressure
Áp suất

1001 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:38 pm

wind
Gió
5.67 km/h
dewpoint
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

pressure
Áp suất

1002 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:38 pm

wind
Gió
3.41 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thái Bình trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thái Bình những ngày tới

Lượng mưa Thái Bình những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

594.14

NH3

10.13

NO

0

NO2

15.42

O3

30.04

PM10

26.55

PM2.5

17.22

SO2

10.61

Bình minh / Hoàng hôn

5:16 am
6:38 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thái Bình