Thời tiết Huyện Kiến Xương - Thái Bình

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°
Nhiệt độ tại Huyện Kiến Xương - Thái Bình
Thấp/Cao

25°

/

28°

Độ ẩm tại Huyện Kiến Xương - Thái Bình
Độ ẩm

85%

Tầm nhìn tại Huyện Kiến Xương - Thái Bình
Tầm nhìn

8.046 km

Gió tại Huyện Kiến Xương - Thái Bình
Gió

6.92 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Kiến Xương - Thái Bình
Điểm ngưng

25°

Tia UV tại Huyện Kiến Xương - Thái Bình
UV

0

Nhiệt độ Huyện Kiến Xương - Thái Bình

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Kiến Xương - Thái Bình
26° / 26°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Kiến Xương - Thái Bình
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Kiến Xương - Thái Bình
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Kiến Xương - Thái Bình
27° / 31°

Thời tiết Huyện Kiến Xương - Thái Bình theo giờ

3:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

4:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

5:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

6:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

8:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa cường độ nặng

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa cường độ nặng

3:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

9:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

10:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 82 %

mưa vừa

11:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 81 %

mưa vừa

12:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

1:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

2:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

3:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

6:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

9:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

10:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

11:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

12:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

1:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

2:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Kiến Xương - Thái Bình những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:45 pm

wind
Gió
7.71 km/h
dewpoint
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:44 pm

wind
Gió
3.97 km/h
dewpoint
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

25°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:43 pm

wind
Gió
3.89 km/h
dewpoint
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:42 pm

wind
Gió
3.65 km/h
dewpoint
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:41 pm

wind
Gió
5.07 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:40 pm

wind
Gió
4.64 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kiến Xương - Thái Bình trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kiến Xương - Thái Bình những ngày tới

Lượng mưa Huyện Kiến Xương - Thái Bình những ngày tới