Thời tiết Huyện Thái Thụy - Thái Bình

mưa vừa

27°

mưa vừa

Cảm giác như 31°
Nhiệt độ tại Huyện Thái Thụy - Thái Bình
Thấp/Cao

24°

/

27°

Độ ẩm tại Huyện Thái Thụy - Thái Bình
Độ ẩm

81%

Tầm nhìn tại Huyện Thái Thụy - Thái Bình
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Thái Thụy - Thái Bình
Gió

3.79 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Thái Thụy - Thái Bình
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Thái Thụy - Thái Bình
UV

0

Nhiệt độ Huyện Thái Thụy - Thái Bình

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Thái Thụy - Thái Bình
27° / 30°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Thái Thụy - Thái Bình
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Thái Thụy - Thái Bình
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Thái Thụy - Thái Bình
26° / 26°

Thời tiết Huyện Thái Thụy - Thái Bình theo giờ

12:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

1:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

2:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

3:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

4:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

9:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

10:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

11:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 82 %

mưa vừa

12:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

1:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

2:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

3:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

4:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

11:00 am

29° / 34°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Thái Thụy - Thái Bình những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:44 pm

wind
Gió
4.61 km/h
dewpoint
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:43 pm

wind
Gió
2.9 km/h
dewpoint
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:42 pm

wind
Gió
3.81 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:41 pm

wind
Gió
5.81 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:40 pm

wind
Gió
3.19 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:39 pm

wind
Gió
4.86 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thái Thụy - Thái Bình trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thái Thụy - Thái Bình những ngày tới

Lượng mưa Huyện Thái Thụy - Thái Bình những ngày tới