Thời tiết Huyện Định Hóa - Thái Nguyên

mây rải rác

24°

mây rải rác

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ tại Huyện Định Hóa - Thái Nguyên
Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm tại Huyện Định Hóa - Thái Nguyên
Độ ẩm

94%

Tầm nhìn tại Huyện Định Hóa - Thái Nguyên
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Định Hóa - Thái Nguyên
Gió

1.31 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Định Hóa - Thái Nguyên
Điểm ngưng

23°

Tia UV tại Huyện Định Hóa - Thái Nguyên
UV

0

Nhiệt độ Huyện Định Hóa - Thái Nguyên

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Định Hóa - Thái Nguyên
29° / 33°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Định Hóa - Thái Nguyên
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Định Hóa - Thái Nguyên
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Định Hóa - Thái Nguyên
29° / 33°

Thời tiết Huyện Định Hóa - Thái Nguyên theo giờ

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây rải rác

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây rải rác

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây rải rác

9:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 82 %

mây cụm

10:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 75 %

mây cụm

11:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 71 %

mây cụm

12:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 67 %

mây cụm

1:00 pm

32° / 35°

weather

dewpoint 57 %

mây cụm

2:00 pm

32° / 35°

weather

dewpoint 54 %

mây thưa

3:00 pm

32° / 35°

weather

dewpoint 55 %

mây thưa

4:00 pm

31° / 34°

weather

dewpoint 59 %

mây thưa

5:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 70 %

mây thưa

6:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 73 %

mây thưa

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 78 %

mây thưa

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 84 %

bầu trời quang đãng

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

bầu trời quang đãng

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

bầu trời quang đãng

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 89 %

bầu trời quang đãng

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

bầu trời quang đãng

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

bầu trời quang đãng

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 93 %

bầu trời quang đãng

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 94 %

bầu trời quang đãng

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 94 %

bầu trời quang đãng

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 94 %

bầu trời quang đãng

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 94 %

bầu trời quang đãng

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 87 %

bầu trời quang đãng

8:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 79 %

bầu trời quang đãng

9:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 71 %

bầu trời quang đãng

10:00 am

30° / 33°

weather

dewpoint 66 %

bầu trời quang đãng

11:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 63 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 62 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 62 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

bầu trời quang đãng

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

bầu trời quang đãng

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

bầu trời quang đãng

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

bầu trời quang đãng

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

bầu trời quang đãng

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

bầu trời quang đãng

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 94 %

bầu trời quang đãng

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 94 %

bầu trời quang đãng

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 94 %

bầu trời quang đãng

Dự báo thời tiết Huyện Định Hóa - Thái Nguyên những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:41 pm

wind
Gió
2.54 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:40 pm

wind
Gió
2.12 km/h
dewpoint
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:39 pm

wind
Gió
2.67 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:38 pm

wind
Gió
2.15 km/h
dewpoint
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

pressure
Áp suất

1017 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:37 pm

wind
Gió
2.4 km/h
dewpoint
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

pressure
Áp suất

1021 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:36 pm

wind
Gió
2.85 km/h
dewpoint
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Định Hóa - Thái Nguyên trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Định Hóa - Thái Nguyên những ngày tới

Lượng mưa Huyện Định Hóa - Thái Nguyên những ngày tới