Dự báo thời tiết Xã Tân Hòa - Huyện Phú Bình 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

13°/11°

temperature
Sáng/tối

13°/11°

Áp suất

1023 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:13 pm

Gió
3.87 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

13°/12°

temperature
Sáng/tối

10°/13°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:13 pm

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

13°/16°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:13 pm

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:13 pm

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

20°/15°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:13 pm

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

19°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:13 pm

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

21°/15°

temperature
Sáng/tối

13°/15°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:14 pm

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

22°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:14 pm

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

21°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/16°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:14 pm

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

20°/13°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:14 pm

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

19°/14°

temperature
Sáng/tối

12°/14°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:15 pm

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

17°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:15 pm

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

14°/13°

temperature
Sáng/tối

13°/14°

Áp suất

1024 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:15 pm

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

19°/15°

temperature
Sáng/tối

13°/16°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:16 pm

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

18°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:16 pm

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Tân Hòa - Huyện Phú Bình 15 ngày tới

Lượng mưa Xã Tân Hòa - Huyện Phú Bình 15 ngày tới

Thời tiết Xã Tân Hòa

mây đen u ám

16°

mây đen u ám

Cảm giác như 16°

Bình minh/Hoàng hôn

06:18/17:13

Thấp/Cao

12°

/

16°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.98 km/h

Điểm ngưng

14°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:18 am
5:13 pm

Bản đồ thời tiết Windy Xã Tân Hòa