Thời tiết Sông Công - Thái Nguyên

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ tại Sông Công - Thái Nguyên
Thấp/Cao

23°

/

30°

Độ ẩm tại Sông Công - Thái Nguyên
Độ ẩm

96%

Tầm nhìn tại Sông Công - Thái Nguyên
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Sông Công - Thái Nguyên
Gió

2.65 km/h

Điểm ngưng tại Sông Công - Thái Nguyên
Điểm ngưng

29°

Tia UV tại Sông Công - Thái Nguyên
UV

6.74

Nhiệt độ Sông Công - Thái Nguyên

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Sông Công - Thái Nguyên
28° / 34°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Sông Công - Thái Nguyên
23° / 24°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Sông Công - Thái Nguyên
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Sông Công - Thái Nguyên
26° / 27°

Thời tiết Sông Công - Thái Nguyên theo giờ

1:00 pm

30° / 37°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

2:00 pm

29° / 36°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

3:00 pm

28° / 35°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

4:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

10:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

11:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

12:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

1:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây cụm

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây cụm

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây cụm

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

6:00 am

23° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mây cụm

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây cụm

8:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mây thưa

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 78 %

mây thưa

10:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 69 %

mây thưa

11:00 am

30° / 35°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 65 %

mưa nhẹ

3:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 65 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

bầu trời quang đãng

10:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 91 %

bầu trời quang đãng

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

bầu trời quang đãng

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

bầu trời quang đãng

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

bầu trời quang đãng

2:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 94 %

mây thưa

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây rải rác

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây thưa

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây thưa

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây thưa

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây thưa

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 83 %

mây thưa

9:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

10:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

11:00 am

31° / 36°

weather

dewpoint 60 %

mưa nhẹ

12:00 pm

32° / 36°

weather

dewpoint 60 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Sông Công - Thái Nguyên những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:44 pm

wind
Gió
2.77 km/h
dewpoint
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:43 pm

wind
Gió
2.28 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:42 pm

wind
Gió
1.65 km/h
dewpoint
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/32°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:41 pm

wind
Gió
2.62 km/h
dewpoint
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:40 pm

wind
Gió
2.39 km/h
dewpoint
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:39 pm

wind
Gió
2.47 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sông Công - Thái Nguyên trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sông Công - Thái Nguyên những ngày tới

Lượng mưa Sông Công - Thái Nguyên những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

467.3

NH3

2.25

NO

0.16

NO2

8.82

O3

41.84

PM10

15.25

PM2.5

13.66

SO2

7.27

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Sông Công