Thời tiết Huyện Mường Lát - Thanh Hóa

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ tại Huyện Mường Lát - Thanh Hóa
Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm tại Huyện Mường Lát - Thanh Hóa
Độ ẩm

95%

Tầm nhìn tại Huyện Mường Lát - Thanh Hóa
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Mường Lát - Thanh Hóa
Gió

1.98 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Mường Lát - Thanh Hóa
Điểm ngưng

23°

Tia UV tại Huyện Mường Lát - Thanh Hóa
UV

0

Nhiệt độ Huyện Mường Lát - Thanh Hóa

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Mường Lát - Thanh Hóa
30° / 34°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Mường Lát - Thanh Hóa
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Mường Lát - Thanh Hóa
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Mường Lát - Thanh Hóa
27° / 31°

Thời tiết Huyện Mường Lát - Thanh Hóa theo giờ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

9:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

11:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 72 %

mưa vừa

2:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 74 %

mưa vừa

3:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây rải rác

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mây thưa

8:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

bầu trời quang đãng

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây thưa

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây rải rác

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây rải rác

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây rải rác

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây cụm

2:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây rải rác

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây rải rác

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây rải rác

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây thưa

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mây rải rác

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

11:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây thưa

4:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây thưa

Dự báo thời tiết Huyện Mường Lát - Thanh Hóa những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:42 pm

wind
Gió
3.57 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:41 pm

wind
Gió
4.49 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:40 pm

wind
Gió
3.44 km/h
dewpoint
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:39 pm

wind
Gió
4.53 km/h
dewpoint
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:38 pm

wind
Gió
3.92 km/h
dewpoint
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

19°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

pressure
Áp suất

1020 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:37 pm

wind
Gió
7.1 km/h
dewpoint
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mường Lát - Thanh Hóa trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mường Lát - Thanh Hóa những ngày tới

Lượng mưa Huyện Mường Lát - Thanh Hóa những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

547.41

NH3

3.39

NO

0

NO2

6.94

O3

34.69

PM10

42.24

PM2.5

40.36

SO2

4.35

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
5:42 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mường Lát