Thời tiết Huyện Nga Sơn - Thanh Hóa

mưa vừa

24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ tại Huyện Nga Sơn - Thanh Hóa
Thấp/Cao

23°

/

24°

Độ ẩm tại Huyện Nga Sơn - Thanh Hóa
Độ ẩm

96%

Tầm nhìn tại Huyện Nga Sơn - Thanh Hóa
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Nga Sơn - Thanh Hóa
Gió

0.81 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Nga Sơn - Thanh Hóa
Điểm ngưng

23°

Tia UV tại Huyện Nga Sơn - Thanh Hóa
UV

0

Nhiệt độ Huyện Nga Sơn - Thanh Hóa

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Nga Sơn - Thanh Hóa
24° / 25°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Nga Sơn - Thanh Hóa
23° / 24°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Nga Sơn - Thanh Hóa
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Nga Sơn - Thanh Hóa
24° / 25°

Thời tiết Huyện Nga Sơn - Thanh Hóa theo giờ

12:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

1:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

2:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

3:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

4:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

5:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

9:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

10:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

11:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

12:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

1:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

9:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

10:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

11:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 83 %

mưa vừa

5:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

8:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây thưa

1:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây thưa

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây thưa

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

8:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

9:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

10:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

11:00 am

29° / 34°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Nga Sơn - Thanh Hóa những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:44 pm

wind
Gió
1.63 km/h
dewpoint
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:43 pm

wind
Gió
3.42 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:43 pm

wind
Gió
4.2 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:42 pm

wind
Gió
3.79 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:41 pm

wind
Gió
3.84 km/h
dewpoint
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:40 pm

wind
Gió
5.24 km/h
dewpoint
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nga Sơn - Thanh Hóa trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nga Sơn - Thanh Hóa những ngày tới

Lượng mưa Huyện Nga Sơn - Thanh Hóa những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

667.57

NH3

3.48

NO

2.49

NO2

20.56

O3

24.32

PM10

34.6

PM2.5

32.02

SO2

14.78

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nga Sơn