Thời tiết Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hóa

mưa nhẹ

24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ tại Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hóa
Thấp/Cao

23°

/

24°

Độ ẩm tại Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hóa
Độ ẩm

95%

Tầm nhìn tại Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hóa
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hóa
Gió

1.36 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hóa
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hóa
UV

0.7

Nhiệt độ Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hóa

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hóa
24° / 25°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hóa
23° / 24°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hóa
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hóa
24° / 25°

Thời tiết Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hóa theo giờ

1:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

2:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

3:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

4:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

5:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

7:00 pm

24° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

8:00 pm

24° / 24°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

9:00 pm

24° / 24°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

10:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

11:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

12:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

1:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

2:00 am

23° / 23°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

3:00 am

23° / 23°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

4:00 am

23° / 23°

weather

dewpoint 95 %

mây cụm

5:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 95 %

mây cụm

6:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 95 %

mây cụm

7:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 92 %

mây cụm

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây rải rác

9:00 am

27° / 29°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

10:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

11:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây rải rác

2:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây cụm

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây cụm

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây rải rác

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây rải rác

8:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

9:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

10:00 am

28° / 33°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

11:00 am

29° / 34°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hóa những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:44 pm

wind
Gió
1.49 km/h
dewpoint
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:43 pm

wind
Gió
3.88 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:43 pm

wind
Gió
3.99 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:42 pm

wind
Gió
3.16 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:41 pm

wind
Gió
3.77 km/h
dewpoint
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:40 pm

wind
Gió
4.6 km/h
dewpoint
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hóa trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hóa những ngày tới

Lượng mưa Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hóa những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

700.95

NH3

3.67

NO

2.82

NO2

23.99

O3

18.95

PM10

35.06

PM2.5

32.34

SO2

16.69

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ngọc Lặc