Thời tiết Huyện Quan Hóa - Thanh Hóa

mưa cường độ nặng

24°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ tại Huyện Quan Hóa - Thanh Hóa
Thấp/Cao

24°

/

25°

Độ ẩm tại Huyện Quan Hóa - Thanh Hóa
Độ ẩm

96%

Tầm nhìn tại Huyện Quan Hóa - Thanh Hóa
Tầm nhìn

6.485 km

Gió tại Huyện Quan Hóa - Thanh Hóa
Gió

1.09 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Quan Hóa - Thanh Hóa
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Quan Hóa - Thanh Hóa
UV

1.11

Nhiệt độ Huyện Quan Hóa - Thanh Hóa

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Quan Hóa - Thanh Hóa
24° / 25°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Quan Hóa - Thanh Hóa
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Quan Hóa - Thanh Hóa
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Quan Hóa - Thanh Hóa
25° / 26°

Thời tiết Huyện Quan Hóa - Thanh Hóa theo giờ

12:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

1:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

2:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

3:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

4:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa cường độ nặng

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa cường độ nặng

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa cường độ nặng

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

9:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

10:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

11:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

12:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

1:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

2:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

3:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

4:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

9:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

10:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

11:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Huyện Quan Hóa - Thanh Hóa những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:46 pm

wind
Gió
3.37 km/h
dewpoint
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:45 pm

wind
Gió
1.58 km/h
dewpoint
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:44 pm

wind
Gió
4.44 km/h
dewpoint
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:43 pm

wind
Gió
3.37 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:43 pm

wind
Gió
3.89 km/h
dewpoint
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:42 pm

wind
Gió
3.89 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quan Hóa - Thanh Hóa trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quan Hóa - Thanh Hóa những ngày tới

Lượng mưa Huyện Quan Hóa - Thanh Hóa những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

714.3

NH3

3.07

NO

2.6

NO2

26.05

O3

20.56

PM10

31.14

PM2.5

28.44

SO2

17.64

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quan Hóa