Thời tiết Huyện Quảng Xương - Thanh Hóa

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ tại Huyện Quảng Xương - Thanh Hóa
Thấp/Cao

24°

/

25°

Độ ẩm tại Huyện Quảng Xương - Thanh Hóa
Độ ẩm

96%

Tầm nhìn tại Huyện Quảng Xương - Thanh Hóa
Tầm nhìn

6.485 km

Gió tại Huyện Quảng Xương - Thanh Hóa
Gió

1.09 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Quảng Xương - Thanh Hóa
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Quảng Xương - Thanh Hóa
UV

0

Nhiệt độ Huyện Quảng Xương - Thanh Hóa

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Quảng Xương - Thanh Hóa
24° / 25°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Quảng Xương - Thanh Hóa
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Quảng Xương - Thanh Hóa
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Quảng Xương - Thanh Hóa
25° / 26°

Thời tiết Huyện Quảng Xương - Thanh Hóa theo giờ

1:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

2:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

3:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

4:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa cường độ nặng

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa cường độ nặng

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa cường độ nặng

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

9:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

10:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

11:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

12:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

1:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

2:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

3:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

4:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

9:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

10:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

11:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

12:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Huyện Quảng Xương - Thanh Hóa những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:46 pm

wind
Gió
3.37 km/h
dewpoint
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:45 pm

wind
Gió
1.58 km/h
dewpoint
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:44 pm

wind
Gió
4.44 km/h
dewpoint
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:43 pm

wind
Gió
3.37 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:43 pm

wind
Gió
3.89 km/h
dewpoint
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:42 pm

wind
Gió
3.89 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quảng Xương - Thanh Hóa trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quảng Xương - Thanh Hóa những ngày tới

Lượng mưa Huyện Quảng Xương - Thanh Hóa những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

527.38

NH3

3.1

NO

1.23

NO2

13.71

O3

47.92

PM10

21.45

PM2.5

18.92

SO2

9.3

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quảng Xương