Thời tiết Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hóa

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hóa
Thấp/Cao

24°

/

26°

Độ ẩm tại Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hóa
Độ ẩm

94%

Tầm nhìn tại Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hóa
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hóa
Gió

4.11 km/h

Điểm ngưng tại Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hóa
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hóa
UV

0.6

Nhiệt độ Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hóa

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hóa
25° / 26°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hóa
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hóa
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hóa
26° / 27°

Thời tiết Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hóa theo giờ

1:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

2:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

3:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

4:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

5:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

9:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

10:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

11:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

12:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

1:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

2:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

3:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

9:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

10:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

11:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 82 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hóa những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:47 pm

wind
Gió
6.44 km/h
dewpoint
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:46 pm

wind
Gió
3.36 km/h
dewpoint
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:45 pm

wind
Gió
3.58 km/h
dewpoint
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:44 pm

wind
Gió
1.7 km/h
dewpoint
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:43 pm

wind
Gió
3.02 km/h
dewpoint
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:43 pm

wind
Gió
3.87 km/h
dewpoint
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hóa trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hóa những ngày tới

Lượng mưa Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hóa những ngày tới