Thời tiết Thừa Thiên Huế

mây cụm

25°

mây cụm

Cảm giác như 25°
temperature
Thấp/Cao

23°

/

35°

humidity
Độ ẩm

88%

clarity
Tầm nhìn

9 km

wind
Gió

3.09 km/h

paint
Điểm ngưng

22°

uv
UV

0

Nhiệt độ Thừa Thiên Huế

Ngày
temp
34° / 37°
Đêm
temp
24° / 25°
Sáng
temp
23° / 24°
Tối
temp
28° / 31°

Thời tiết Thừa Thiên Huế theo giờ

8:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 89 %

mây cụm

9:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 88 %

mây cụm

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 89 %

mây cụm

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mây cụm

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mây cụm

1:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 90 %

mây cụm

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 89 %

mây thưa

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 88 %

mây thưa

4:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 87 %

mây thưa

5:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 86 %

mây thưa

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 84 %

mây thưa

7:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 71 %

mây thưa

8:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 60 %

mây thưa

9:00 am

33° / 37°

weather

dewpoint 51 %

mây thưa

10:00 am

35° / 39°

weather

dewpoint 45 %

mây thưa

11:00 am

36° / 40°

weather

dewpoint 43 %

mây thưa

12:00 pm

36° / 41°

weather

dewpoint 43 %

mây rải rác

1:00 pm

36° / 40°

weather

dewpoint 45 %

mây rải rác

2:00 pm

34° / 39°

weather

dewpoint 53 %

mây đen u ám

3:00 pm

32° / 37°

weather

dewpoint 63 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây cụm

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây cụm

9:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mây cụm

10:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây cụm

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây cụm

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây cụm

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

7:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

8:00 am

31° / 35°

weather

dewpoint 60 %

mây cụm

9:00 am

34° / 38°

weather

dewpoint 50 %

mây đen u ám

10:00 am

36° / 40°

weather

dewpoint 44 %

mây cụm

11:00 am

37° / 42°

weather

dewpoint 41 %

mây cụm

12:00 pm

38° / 43°

weather

dewpoint 39 %

mây cụm

1:00 pm

38° / 42°

weather

dewpoint 40 %

mây cụm

2:00 pm

36° / 42°

weather

dewpoint 47 %

mây đen u ám

3:00 pm

35° / 40°

weather

dewpoint 52 %

mây đen u ám

4:00 pm

34° / 40°

weather

dewpoint 57 %

mây đen u ám

5:00 pm

32° / 39°

weather

dewpoint 62 %

mây đen u ám

6:00 pm

29° / 35°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

7:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Thừa Thiên Huế những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:25 pm

wind
Gió
3.8 km/h
dewpoint
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

36°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:25 pm

wind
Gió
3.93 km/h
dewpoint
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

37°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/32°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:25 pm

wind
Gió
3.15 km/h
dewpoint
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

38°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/35°

pressure
Áp suất

1000 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:25 pm

wind
Gió
2.34 km/h
dewpoint
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/31°

pressure
Áp suất

1001 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:25 pm

wind
Gió
2.13 km/h
dewpoint
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1002 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:25 pm

wind
Gió
1.8 km/h
dewpoint
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thừa Thiên Huế trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thừa Thiên Huế những ngày tới

Lượng mưa Thừa Thiên Huế những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

627.52

NH3

0.78

NO

0.12

NO2

6.17

O3

3.84

PM10

15.83

PM2.5

13.58

SO2

1.27

Bình minh / Hoàng hôn

5:19 am
6:25 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thừa Thiên Huế