Thời tiết Huyện A Lưới - Thừa Thiên Huế

mây thưa

31°

mây thưa

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ tại Huyện A Lưới - Thừa Thiên Huế
Thấp/Cao

23°

/

31°

Độ ẩm tại Huyện A Lưới - Thừa Thiên Huế
Độ ẩm

62%

Tầm nhìn tại Huyện A Lưới - Thừa Thiên Huế
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện A Lưới - Thừa Thiên Huế
Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng tại Huyện A Lưới - Thừa Thiên Huế
Điểm ngưng

22°

Tia UV tại Huyện A Lưới - Thừa Thiên Huế
UV

0

Nhiệt độ Huyện A Lưới - Thừa Thiên Huế

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện A Lưới - Thừa Thiên Huế
31° / 34°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện A Lưới - Thừa Thiên Huế
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện A Lưới - Thừa Thiên Huế
23° / 24°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện A Lưới - Thừa Thiên Huế
29° / 32°

Thời tiết Huyện A Lưới - Thừa Thiên Huế theo giờ

3:00 pm

31° / 34°

weather

dewpoint 62 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

5:00 pm

29° / 32°

weather

dewpoint 74 %

mây cụm

6:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

1:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

9:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

10:00 am

27° / 29°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

11:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

5:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

4:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

7:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

9:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

10:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

11:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

1:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

2:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện A Lưới - Thừa Thiên Huế những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:40 pm

wind
Gió
1.71 km/h
dewpoint
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:40 pm

wind
Gió
2.48 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:39 pm

wind
Gió
1.96 km/h
dewpoint
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:38 pm

wind
Gió
1.7 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:37 pm

wind
Gió
2.96 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:36 pm

wind
Gió
2.18 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện A Lưới - Thừa Thiên Huế trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện A Lưới - Thừa Thiên Huế những ngày tới

Lượng mưa Huyện A Lưới - Thừa Thiên Huế những ngày tới