Thời tiết Huyện Phú Lộc - Thừa Thiên Huế

mây rải rác

31°

mây rải rác

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ tại Huyện Phú Lộc - Thừa Thiên Huế
Thấp/Cao

23°

/

31°

Độ ẩm tại Huyện Phú Lộc - Thừa Thiên Huế
Độ ẩm

70%

Tầm nhìn tại Huyện Phú Lộc - Thừa Thiên Huế
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Phú Lộc - Thừa Thiên Huế
Gió

3.6 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Phú Lộc - Thừa Thiên Huế
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Phú Lộc - Thừa Thiên Huế
UV

0

Nhiệt độ Huyện Phú Lộc - Thừa Thiên Huế

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Phú Lộc - Thừa Thiên Huế
31° / 36°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Phú Lộc - Thừa Thiên Huế
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Phú Lộc - Thừa Thiên Huế
23° / 24°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Phú Lộc - Thừa Thiên Huế
28° / 33°

Thời tiết Huyện Phú Lộc - Thừa Thiên Huế theo giờ

2:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 70 %

mưa vừa

3:00 pm

30° / 36°

weather

dewpoint 74 %

mây cụm

4:00 pm

30° / 36°

weather

dewpoint 77 %

mây cụm

5:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

9:00 am

25° / 27°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

10:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

11:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

12:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

1:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

2:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

3:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

9:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

10:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

11:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

12:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

1:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Huyện Phú Lộc - Thừa Thiên Huế những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:40 pm

wind
Gió
2.09 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:39 pm

wind
Gió
1.27 km/h
dewpoint
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:38 pm

wind
Gió
1.5 km/h
dewpoint
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:37 pm

wind
Gió
2.13 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:36 pm

wind
Gió
2.16 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:36 pm

wind
Gió
2.45 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phú Lộc - Thừa Thiên Huế trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phú Lộc - Thừa Thiên Huế những ngày tới

Lượng mưa Huyện Phú Lộc - Thừa Thiên Huế những ngày tới