Thời tiết Huyện Quảng Điền - Thừa Thiên Huế

mây rải rác

24°

mây rải rác

Cảm giác như 24°
Nhiệt độ tại Huyện Quảng Điền - Thừa Thiên Huế
Thấp/Cao

23°

/

30°

Độ ẩm tại Huyện Quảng Điền - Thừa Thiên Huế
Độ ẩm

94%

Tầm nhìn tại Huyện Quảng Điền - Thừa Thiên Huế
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Quảng Điền - Thừa Thiên Huế
Gió

1.54 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Quảng Điền - Thừa Thiên Huế
Điểm ngưng

23°

Tia UV tại Huyện Quảng Điền - Thừa Thiên Huế
UV

0

Nhiệt độ Huyện Quảng Điền - Thừa Thiên Huế

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Quảng Điền - Thừa Thiên Huế
30° / 34°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Quảng Điền - Thừa Thiên Huế
23° / 24°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Quảng Điền - Thừa Thiên Huế
23° / 24°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Quảng Điền - Thừa Thiên Huế
25° / 26°

Thời tiết Huyện Quảng Điền - Thừa Thiên Huế theo giờ

6:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 94 %

mây rải rác

7:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 93 %

mây rải rác

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mây rải rác

9:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 81 %

mây cụm

10:00 am

29° / 32°

weather

dewpoint 71 %

mây cụm

11:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 63 %

mây cụm

12:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

1:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

3:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

4:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

10:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

11:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

12:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

1:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

11:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

12:00 pm

27° / 32°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

1:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

2:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

3:00 pm

27° / 32°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

4:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây cụm

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

1:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Huyện Quảng Điền - Thừa Thiên Huế những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:36 pm

wind
Gió
2.56 km/h
dewpoint
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:35 pm

wind
Gió
1.87 km/h
dewpoint
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:34 pm

wind
Gió
2.8 km/h
dewpoint
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:33 pm

wind
Gió
1.97 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:33 pm

wind
Gió
1.66 km/h
dewpoint
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

23°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:32 pm

wind
Gió
2.3 km/h
dewpoint
Độ ẩm

97%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quảng Điền - Thừa Thiên Huế trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quảng Điền - Thừa Thiên Huế những ngày tới

Lượng mưa Huyện Quảng Điền - Thừa Thiên Huế những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

347.14

NH3

0.5

NO

0.06

NO2

3.21

O3

11.62

PM10

11.35

PM2.5

10.37

SO2

0.74

Bình minh / Hoàng hôn

5:40 am
5:36 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quảng Điền