Thời tiết Thị xã Hương Thủy - Thừa Thiên Huế

mây rải rác

31°

mây rải rác

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ tại Thị xã Hương Thủy - Thừa Thiên Huế
Thấp/Cao

23°

/

31°

Độ ẩm tại Thị xã Hương Thủy - Thừa Thiên Huế
Độ ẩm

70%

Tầm nhìn tại Thị xã Hương Thủy - Thừa Thiên Huế
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Thị xã Hương Thủy - Thừa Thiên Huế
Gió

6.69 km/h

Điểm ngưng tại Thị xã Hương Thủy - Thừa Thiên Huế
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Thị xã Hương Thủy - Thừa Thiên Huế
UV

6.95

Nhiệt độ Thị xã Hương Thủy - Thừa Thiên Huế

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thị xã Hương Thủy - Thừa Thiên Huế
30° / 35°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thị xã Hương Thủy - Thừa Thiên Huế
23° / 24°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thị xã Hương Thủy - Thừa Thiên Huế
23° / 24°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Thị xã Hương Thủy - Thừa Thiên Huế
28° / 33°

Thời tiết Thị xã Hương Thủy - Thừa Thiên Huế theo giờ

2:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 70 %

mưa vừa

3:00 pm

30° / 36°

weather

dewpoint 74 %

mây cụm

4:00 pm

29° / 35°

weather

dewpoint 78 %

mây cụm

5:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

6:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

11:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

12:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

1:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

3:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

4:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

5:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

6:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây cụm

8:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 84 %

mây rải rác

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 72 %

mây rải rác

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 66 %

mây thưa

11:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

1:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 82 %

mưa vừa

2:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

3:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

4:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

5:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây thưa

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

9:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây thưa

10:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây thưa

11:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây thưa

12:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây thưa

1:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mây thưa

2:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mây rải rác

3:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mây rải rác

4:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mây rải rác

5:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mây rải rác

6:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 96 %

mây rải rác

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây rải rác

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây rải rác

9:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 74 %

mây rải rác

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

11:00 am

28° / 33°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

1:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Thị xã Hương Thủy - Thừa Thiên Huế những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:38 pm

wind
Gió
2.19 km/h
dewpoint
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:37 pm

wind
Gió
2.28 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:36 pm

wind
Gió
1.75 km/h
dewpoint
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:36 pm

wind
Gió
1.87 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:35 pm

wind
Gió
1.8 km/h
dewpoint
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:34 pm

wind
Gió
2.07 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Hương Thủy - Thừa Thiên Huế trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Hương Thủy - Thừa Thiên Huế những ngày tới

Lượng mưa Thị xã Hương Thủy - Thừa Thiên Huế những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

487.33

NH3

0.43

NO

0.16

NO2

7.03

O3

36.84

PM10

19.39

PM2.5

18.45

SO2

4.95

Bình minh / Hoàng hôn

5:39 am
5:38 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Hương Thủy