Thời tiết Thị xã Hương Trà - Thừa Thiên Huế

mây rải rác

27°

mây rải rác

Cảm giác như 27°
Nhiệt độ tại Thị xã Hương Trà - Thừa Thiên Huế
Thấp/Cao

23°

/

29°

Độ ẩm tại Thị xã Hương Trà - Thừa Thiên Huế
Độ ẩm

89%

Tầm nhìn tại Thị xã Hương Trà - Thừa Thiên Huế
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Thị xã Hương Trà - Thừa Thiên Huế
Gió

2.06 km/h

Điểm ngưng tại Thị xã Hương Trà - Thừa Thiên Huế
Điểm ngưng

25°

Tia UV tại Thị xã Hương Trà - Thừa Thiên Huế
UV

0

Nhiệt độ Thị xã Hương Trà - Thừa Thiên Huế

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thị xã Hương Trà - Thừa Thiên Huế
29° / 33°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thị xã Hương Trà - Thừa Thiên Huế
24° / 24°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thị xã Hương Trà - Thừa Thiên Huế
23° / 23°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Thị xã Hương Trà - Thừa Thiên Huế
26° / 26°

Thời tiết Thị xã Hương Trà - Thừa Thiên Huế theo giờ

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mây rải rác

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây rải rác

8:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mây cụm

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây cụm

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây cụm

11:00 pm

24° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây cụm

12:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây cụm

1:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây cụm

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây cụm

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

10:00 am

29° / 34°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

11:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 64 %

mây đen u ám

12:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 64 %

mây đen u ám

1:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

2:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây cụm

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

11:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây cụm

12:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây cụm

1:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây cụm

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

5:00 am

23° / 23°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây cụm

9:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 76 %

mây cụm

10:00 am

29° / 34°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

11:00 am

28° / 33°

weather

dewpoint 83 %

mưa vừa

12:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

1:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

2:00 pm

27° / 32°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

3:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

4:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Thị xã Hương Trà - Thừa Thiên Huế những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:35 pm

wind
Gió
1.98 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:34 pm

wind
Gió
2.67 km/h
dewpoint
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:33 pm

wind
Gió
1.99 km/h
dewpoint
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:33 pm

wind
Gió
1.56 km/h
dewpoint
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

23°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

pressure
Áp suất

1017 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:32 pm

wind
Gió
4.17 km/h
dewpoint
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:31 pm

wind
Gió
4.42 km/h
dewpoint
Độ ẩm

98%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Hương Trà - Thừa Thiên Huế trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Hương Trà - Thừa Thiên Huế những ngày tới

Lượng mưa Thị xã Hương Trà - Thừa Thiên Huế những ngày tới