Thời tiết Tiền Giang

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
temperature
Thấp/Cao

24°

/

34°

humidity
Độ ẩm

92%

clarity
Tầm nhìn

10 km

wind
Gió

1.82 km/h

paint
Điểm ngưng

24°

uv
UV

0

Nhiệt độ Tiền Giang

Ngày
temp
33° / 38°
Đêm
temp
25° / 26°
Sáng
temp
24° / 25°
Tối
temp
28° / 33°

Thời tiết Tiền Giang theo giờ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mây cụm

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mây cụm

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

7:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

8:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 85 %

mây cụm

9:00 am

29° / 35°

weather

dewpoint 76 %

mây rải rác

10:00 am

31° / 37°

weather

dewpoint 67 %

mây rải rác

11:00 am

32° / 38°

weather

dewpoint 62 %

mưa nhẹ

12:00 pm

32° / 38°

weather

dewpoint 61 %

mưa nhẹ

1:00 pm

32° / 38°

weather

dewpoint 60 %

mưa nhẹ

2:00 pm

32° / 38°

weather

dewpoint 61 %

mưa nhẹ

3:00 pm

31° / 37°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30° / 36°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

5:00 pm

29° / 35°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mây cụm

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây thưa

9:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mây thưa

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây thưa

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

bầu trời quang đãng

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây thưa

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mây thưa

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

bầu trời quang đãng

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây thưa

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây rải rác

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây rải rác

7:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mây rải rác

8:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 83 %

mây cụm

9:00 am

29° / 35°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

10:00 am

31° / 36°

weather

dewpoint 65 %

mây đen u ám

11:00 am

32° / 38°

weather

dewpoint 60 %

mây đen u ám

12:00 pm

32° / 37°

weather

dewpoint 58 %

mây đen u ám

1:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31° / 37°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

3:00 pm

31° / 37°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

4:00 pm

31° / 37°

weather

dewpoint 64 %

mây cụm

5:00 pm

30° / 36°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 77 %

mây cụm

7:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 83 %

mây cụm

8:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Tiền Giang những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:19 pm

wind
Gió
1.96 km/h
dewpoint
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:19 pm

wind
Gió
2.35 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:19 pm

wind
Gió
4.02 km/h
dewpoint
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:19 pm

wind
Gió
5.04 km/h
dewpoint
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:19 pm

wind
Gió
4.44 km/h
dewpoint
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:19 pm

wind
Gió
4.89 km/h
dewpoint
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tiền Giang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tiền Giang những ngày tới

Lượng mưa Tiền Giang những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

1188.28

NH3

6.71

NO

3.02

NO2

17.31

O3

0.58

PM10

55.4

PM2.5

43.84

SO2

6.68

Bình minh / Hoàng hôn

5:35 am
6:19 pm

Bản đồ thời tiết Windy Tiền Giang