Thời tiết Huyện Cái Bè - Tiền Giang

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm tại Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Độ ẩm

92%

Tầm nhìn tại Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Gió

2.4 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Cái Bè - Tiền Giang
UV

0

Nhiệt độ Huyện Cái Bè - Tiền Giang

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Cái Bè - Tiền Giang
31° / 36°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Cái Bè - Tiền Giang
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Cái Bè - Tiền Giang
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Cái Bè - Tiền Giang
28° / 32°

Thời tiết Huyện Cái Bè - Tiền Giang theo giờ

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 29°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 33°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

10:00 am

31° / 35°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

11:00 am

31° / 36°

weather

dewpoint 63 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

3:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 65 %

mây cụm

4:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 70 %

mây cụm

5:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 78 %

mây cụm

6:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 85 %

mây cụm

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

9:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

10:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

11:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

12:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

1:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

2:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

3:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

4:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

5:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Cái Bè - Tiền Giang những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:43 pm

wind
Gió
5.15 km/h
dewpoint
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:42 pm

wind
Gió
2.81 km/h
dewpoint
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:41 pm

wind
Gió
2.99 km/h
dewpoint
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:41 pm

wind
Gió
3 km/h
dewpoint
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:40 pm

wind
Gió
2.73 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:40 pm

wind
Gió
1.44 km/h
dewpoint
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cái Bè - Tiền Giang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cái Bè - Tiền Giang những ngày tới

Lượng mưa Huyện Cái Bè - Tiền Giang những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

627.52

NH3

2.88

NO

0.01

NO2

11.14

O3

20.39

PM10

20.54

PM2.5

17.46

SO2

5.42

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
5:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cái Bè