Thời tiết Huyện Châu Thành - Tiền Giang

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°
Nhiệt độ tại Huyện Châu Thành - Tiền Giang
Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm tại Huyện Châu Thành - Tiền Giang
Độ ẩm

71%

Tầm nhìn tại Huyện Châu Thành - Tiền Giang
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Châu Thành - Tiền Giang
Gió

4.03 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Châu Thành - Tiền Giang
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Châu Thành - Tiền Giang
UV

3.33

Nhiệt độ Huyện Châu Thành - Tiền Giang

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Châu Thành - Tiền Giang
31° / 35°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Châu Thành - Tiền Giang
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Châu Thành - Tiền Giang
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Châu Thành - Tiền Giang
29° / 33°

Thời tiết Huyện Châu Thành - Tiền Giang theo giờ

3:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

5:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây cụm

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

10:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

11:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 76 %

mưa vừa

3:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 80 %

mưa vừa

4:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

9:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

10:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

11:00 am

28° / 33°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 80 %

mưa vừa

1:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

2:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Huyện Châu Thành - Tiền Giang những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:46 pm

wind
Gió
4.68 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:46 pm

wind
Gió
2.76 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:45 pm

wind
Gió
2.45 km/h
dewpoint
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:44 pm

wind
Gió
2.93 km/h
dewpoint
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:44 pm

wind
Gió
3.17 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:43 pm

wind
Gió
2.63 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Châu Thành - Tiền Giang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Châu Thành - Tiền Giang những ngày tới

Lượng mưa Huyện Châu Thành - Tiền Giang những ngày tới