Dự báo thời tiết Xã Long Định - Huyện Châu Thành 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  56%
 • Lượng mưa
  2.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/17:30
T6 02/12
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  58%
 • Lượng mưa
  0.28 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.65 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:57/17:30
T7 03/12
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/26°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  70%
 • Lượng mưa
  3.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/24°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.38 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:57/17:31
CN 04/12
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  75%
 • Lượng mưa
  1.85 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:58/17:31
T2 05/12
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  52%
 • Lượng mưa
  1.64 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.16 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:58/17:31

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Long Định - Huyện Châu Thành 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Long Định - Huyện Châu Thành 5 ngày tới

Thời tiết Xã Long Định

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:56/17:30

Thấp/Cao

23°

/

32°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.35 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0.24

Bình minh / Hoàng hôn

5:56 am
5:30 pm

Bản đồ thời tiết Windy Xã Long Định