Thời tiết Huyện Gò Công Tây - Tiền Giang

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ tại Huyện Gò Công Tây - Tiền Giang
Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm tại Huyện Gò Công Tây - Tiền Giang
Độ ẩm

76%

Tầm nhìn tại Huyện Gò Công Tây - Tiền Giang
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Gò Công Tây - Tiền Giang
Gió

0.37 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Gò Công Tây - Tiền Giang
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Gò Công Tây - Tiền Giang
UV

0

Nhiệt độ Huyện Gò Công Tây - Tiền Giang

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Gò Công Tây - Tiền Giang
27° / 31°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Gò Công Tây - Tiền Giang
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Gò Công Tây - Tiền Giang
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Gò Công Tây - Tiền Giang
28° / 32°

Thời tiết Huyện Gò Công Tây - Tiền Giang theo giờ

2:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

3:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

4:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

5:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

9:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

10:00 am

30° / 35°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

11:00 am

30° / 35°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

4:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây cụm

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

9:00 am

28° / 33°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

10:00 am

29° / 34°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

11:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Gò Công Tây - Tiền Giang những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:44 pm

wind
Gió
1.52 km/h
dewpoint
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:44 pm

wind
Gió
3.63 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:43 pm

wind
Gió
2.3 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:43 pm

wind
Gió
3.41 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:42 pm

wind
Gió
3.64 km/h
dewpoint
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:41 pm

wind
Gió
3.61 km/h
dewpoint
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Gò Công Tây - Tiền Giang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Gò Công Tây - Tiền Giang những ngày tới

Lượng mưa Huyện Gò Công Tây - Tiền Giang những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

707.63

NH3

2.53

NO

0.16

NO2

9.77

O3

41.13

PM10

29.86

PM2.5

27.02

SO2

4.53

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
5:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Gò Công Tây