Thời tiết Huyện Tân Phước - Tiền Giang

mây cụm

32°

mây cụm

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ tại Huyện Tân Phước - Tiền Giang
Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm tại Huyện Tân Phước - Tiền Giang
Độ ẩm

59%

Tầm nhìn tại Huyện Tân Phước - Tiền Giang
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Tân Phước - Tiền Giang
Gió

3 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Tân Phước - Tiền Giang
Điểm ngưng

23°

Tia UV tại Huyện Tân Phước - Tiền Giang
UV

0

Nhiệt độ Huyện Tân Phước - Tiền Giang

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Tân Phước - Tiền Giang
32° / 37°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Tân Phước - Tiền Giang
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Tân Phước - Tiền Giang
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Tân Phước - Tiền Giang
27° / 31°

Thời tiết Huyện Tân Phước - Tiền Giang theo giờ

12:00 pm

32° / 36°

weather

dewpoint 59 %

mưa nhẹ

1:00 pm

32° / 37°

weather

dewpoint 60 %

mây cụm

2:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 64 %

mây cụm

3:00 pm

30° / 36°

weather

dewpoint 70 %

mưa vừa

4:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 75 %

mưa vừa

5:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

6:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

9:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 82 %

mưa vừa

10:00 am

29° / 34°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

11:00 am

29° / 34°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 75 %

mưa vừa

1:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 78 %

mưa vừa

2:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 83 %

mưa vừa

3:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

4:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

6:00 pm

24° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

9:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

10:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

11:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Tân Phước - Tiền Giang những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:46 pm

wind
Gió
3.01 km/h
dewpoint
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:45 pm

wind
Gió
2.07 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:44 pm

wind
Gió
2.05 km/h
dewpoint
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:44 pm

wind
Gió
2.94 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:43 pm

wind
Gió
2.65 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/31°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:43 pm

wind
Gió
2.3 km/h
dewpoint
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Phước - Tiền Giang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Phước - Tiền Giang những ngày tới

Lượng mưa Huyện Tân Phước - Tiền Giang những ngày tới